ANBI gegevens en Jaarverslagen

In het jaarverslag vallen de huidige beleidslijnen te lezen en een activiteiten verslag van dat betreffende jaar.

Stichting Taal en Theater Studio de Bakkerij is een stichting zonder winstoogmerk, in de praktijk wordt de stichting ‘Studio de Bakkerij’ genoemd.

Hieronder kunnen de volgende documenten worden gedownload:

– Jaarrekeningen 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
– Jaarverslag 2017, 2018.
– Document met alle verplichte ANBI gegevens
– Huidige statuten

 

Nieuws

Instagram